Wij zoeken dringend (voor onmiddellijke indiensttreding):

Functie

Opmetingen, bestekken, meetstaten, uitvoeringsplannen, bouwaanvragen, voorontwerpen, 3D, …

Kennis

 

Interesse? Stuur een mail naar peter@lobeau.be